di Rosetta Ravasi

 

Quant gh'era 'l rugètt

visen a l'esili

per me l'era 'n spass

vidè sti dunètt

ca sa rubavan 'l post.

 

Vignivan dal Belvedeer,

palass dal Bifi, Furnasen

e cuntrada di buasc,

vignivan cui sidej

savon, spasèta,

barilott, patei e carèta.

 

Quant l'acqua l'era no ciara

la colpa l'era da quèla

che danans l'era a lavà

e cumenciavan a bruntulà.

 

"Ei vüü, la ciapii 'n poo surada,

'l sii che la bügada

me soo adrée a resentà?

Soeu, fii svelt a dam 'l post

'n dua gh'è l'acqua nèta."

 

"Propi no, brüta ŝabèta

me ta 'l doo quant voo a cà

e avaroo finii da lavà".

 

"Vüü 'l barilòtt

'l pregìì ché a la siira

perchè a ghii pagüra

ca va roban 'l post".

 

"Daj, finisala pütòst

sugüta no a ciciarà

fa inda i maa e la spasèta

sugüta no a ŝabetà".

 

"Vüü fii la lavandera,

inlura 'l saria mej

ch'indèsuf là in funt

a lava i patej".

 

"Damoscul, ta gheet s'chivi,

infen 'l'è mèrda d'angiul

la spüsa gnanca!"

 

"Se, ma intant

me, gho in ma i tuchei".

 

Arriva un'altra lavandera:

 

"Indèmm dòn, cambii discurs

sugütii no a raculà

tirii indree i vost sidej

inscé anca me poeudi lavà".

 

Riva n'oltra dòna a lavà,

la tiira indré i sidej,

la tiira soeu i sutan,

i a franca cul scusaa

che 'n viita la ghaa ligaa

e puffete l'é dent.

"Sa fii Gina, vii dent in pee,

vidii no ca spurchii l'acqua?"

 

"Me ghoo prèsa, gho giò 'l fee

e poeu intant ca fà inscé coolt

in da l'acqua sa sta bee

e foo anca 'l bagn ai pee".

 

Ridivan, parlavan, bruntulavan

ma i maa i a favan indà

e intanta ca sbagulavan

gha davan adree a lavà.

Questa è una poesia che ricorda in modo particolare le lavandaie del "rugèt visen a l'esili", ma è un inno a tutte le lavandaie di Cassano e mantiene una sensibilità ed una freschezza simile alle acque che scorrono sotto di loro e così mentre le mani lavorano, si levano i loro discorsi, le loro preoccupazioni, le loro lacrime, le loro confidenze, che cercano di lavare unitamente ai loro panni e che si mischiano nelle acque che scorrono e se ne vanno, almeno per un momento.