Duè ‘n indaa i mè rondan

O rondan duè cha sìi ‘ndaa,

 ‘n dala mia curt, suta al mè tècch, fasevuff i niaat.

Toeuc i ann arivavuf al dé de san Benedèt,

stavuf lè toeut l’estaa suta ‘me tèch.

 

Oh cari rondan toeuch ‘i ann la gent la va spetava,

e suta ‘l tech ghera sempar la vostra niada,

s’eruf sempar quei, col nastar ross  tacaa,

turnavuf toeuch i ann ‘nda la vostra caa.

 

‘l tramunt a vulavan intornu ‘l campanil,

vegnivan foeura dai niat ‘n dal nost curtil,

sa curivan adrée, cantavan,

con adree i rundanen ca giûgavan.

 

Po’ un ann, dopu ca sii ‘ndaa via, ma 'l rigordi ancamò,

è rivaa l’uperari dal fatur e i niat i a sbatû giò.

Disivan che stupavan e sbûsavan i canai dal tech,

ma l’era menga vera, eran root perchèe eran vech.

 

L’an dopu, San Benedèt l’è riturnaa,

violtar si rivaa…i girà intornu al tecch po' s’i indaa.

Suta ‘l tech ‘l i vost niat eran poeu là,

e i  capii subit ca seruf staa sfratà.

 

Oh rundanèt ca vegnifuv ‘n dal mè curtil,

con i rundanet vulavuf intornu al campanil,

va vurivum bee, ma sii sentì tradii,

e violtar si vulà in di oltar curtii.

 

Tanti primaveri in pasaa e anca me  so diventà vèch,

ma quant pasi ‘indal mè vèch curtil a vardi sempar suta ‘l tèch,

ma la speranza o cari rundanett da vidèf amò a giraa

l’è cumè quela da fa turna indree ‘l temp ca l’è pasaa.

 

            Renato Siesa 27/01/2020