Un grazie a chi ha permesso che la Villa Borromeo abbia ripreso i suoi antichi splendori. Grazie Roberto.

 

Toeuch i voeult che pasi in cuntrada magjura,

davanti a la villa, al m penser al vula.

Quant seri un fiulen ch vegnivi a giug,

n dal curtil de la villa m seri de c.

 

In ms a sti mr ghera tanta puert,

ch, stava la gent che gheran no de camp.

Sa sentiva na vuus duna mama disperada,

ca ghera no i dan per tir soeu la niada.

 

E,quand giugauum, soeu e gi per i scalon,

vedium i fantasmi de la fam in ogni cantoon.

La siira sa sentiva cant una ninna nana,

per faa durm i fiulen con nient in da la pansa.

 

La vuus di bagai che in curtiil gigava,

e quela dal fatuur che i rimpruverava.

La gent daluura lera algra, lera sincera,

perch sa cuntentavan da cal pooc ca gheran.

 

Questa lera la vita in villa, la vita da la poora gent,

che sa cuntentavan del pooc, quasi de nient.

E quand voeugn al ghera de bisogn,

toeuch sa desfavan, snsa distinsioon.

 

Ma, n psaa de ann, ma n pasaa de gent,

la villa l cambiada, sa ricugnos poeu nient.

Lhaan fada tuta bela, lhaan tta inluminada,

la tgnan per i fest,

la vita l cambiada.

 

E, toeuch quei che pasan via,

vardan sempre l,

la villa Borromeo,

l storia de Casaa.

 

Renato Siesa

5/12/2003